Vlada Republike Srpske (RS) zadužila je Ministarstvo saobraćaja i veza i preduzeće “Aerodromi RS” da podnesu zahtjev Predsjedništvu BiH da se dio nekretnina koje su u faktičkoj vlasti “Aerodroma Banja Luka” proglase kao neperspektivna vojna imovina. Nakon toga će nadležni organi provesti postupak u skladu sa važećim propisima, kako bi se te nekretnine uknjižile kao vlasništvo “Aerodroma RS”, saopćeno je danas iz Vlade RS. Zaduženo je Ministarstvo saobraćaja i veza i “Aerodromi RS” da pokrenu proceduru za uknjižbu nekretnina potrebnih za odvijanje djelatnosti aerodroma u Banja Luci u korist preduzeća “Aerodromi RS”. Entitetska vlada je na sjednici u Banjoj Luci zadužila sve odgovorne iz RS da pitanje perspektivne i druge vojne imovine rješavaju isključivo primjenom člana 72. stav 2. Zakona o odbrani BiH, a da se pitanje neperspektivne vojne imovine na osnovu Zakona o kriterijima o raspodjeli ove imovine, regulira posebnim Sporazumom između Vijeća ministara BiH i vlada oba entiteta.

Ove stavove Vlada RS je zauzela nakon razmatranja Informacije o održanom Forumu u Tuzli o temi “Analiza funkcionalnosti aerodroma i problema uknjižbe perspektivnih lokacija Oružanih snaga BiH”..