Plaćanja poreza na promet nekretnina od 2017. bit će lišen svaki unos nekretnine vlasnika ili člana društva u trgovačko društvo, dakle, neovisno kamo će se ona evidentirati – u temeljni kapital ili u kapitalne rezerve.

Razlika je velika, jer je dosad porezno oslobođenje vrijedilo samo za unos nekretnine u osnivački ulog ili radi povećanja temeljnog kapitala, navodi se u obrazloženju Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina. Porezni stručnjaci koji su predlagali novo rješenje pozivaju na oprez. Svi ulagatelji morali bi imati na umu da se kapital, odnosno njihovo ulaganje neće moći smanjiti u slučaju višegodišnjih nepokrivenih gubitaka i prezaduženosti društva, što je u cilju zaštite vjerovnika, kaže porezni stručnjak Vlado Brkanić.

“Novo je rješenje nalik tektonskim promjenama, a poduzetnici ga ne bi trebali olako shvaćati, primjerice da će tako riješiti svoju prezaduženost. Sve što se tako uloži u društvo u razdoblju kad banka inače ne bi dala kredit, imat će karakter temeljnog kapitala, i ne bi ga se smjelo smatrati manipulacijskim rješenjem”, kaže Brkanić. Uz širu definiciju unosa u kapital društva, ulagači više neće imati obvezu upisa, što je bio ključni zahtjev struke, pa time nestaju brojni troškovi: za ova ulaganja više neće biti potrebne usluge procjenitelja, revizora, notara i odvjetnika, ali ni pristojbe.

Poduzetnik će pritom sam procjenjivati vrijednost nekretnine, što će morati biti u skladu s pravilima o fer vrijednosti. Rješenje je liberalnije, kaže Brkanić, jer se poduzetnici s tom imovinom mogu koristiti u poslovanju – obračunavati troškove u vezi s održavanjem i amortizacijom, a s druge strane imaju povećanje ukupnog kapitala, što pozitivno djeluje na bonitetno-kreditnu sposobnost društva.

“Sigurno će u pravilniku stajati obveza ulagatelja da neograničeno stavi na raspolaganje uporabu te imovine, što je bitno zbog njezina korištenja od strane društva. To jamči da ulaganje nije formalne naravi i radi ostvarenja određenih koristi, nego zbog stvarne potrebe društva koje će tu imovinu koristiti u poslovanju”, navodi Brkanić, a prenosi Poslovni.hr.